Informasjon om dommere i Skrim Håndball

Dommerkontakt

Navn   E-post   Mobil
Kent Harald Kulleseid  kent.harald.kulleseid@bos.no

    92804916

Dommere

 Navn   E-post    Mobil
 Vegard Lillebuen  ve-lille@online.no  93815390
 Ole Jonny Ulleberg  ole.jonny@kolli.no  92481888