Om Skrim Håndball

Les mer om Skrim Håndball >>Inn/utmeldingsskjema 

Vedlagte skjema fylles ut ved innmelding eller utmelding av IL Skrim Håndball. Skjema leveres lagleder eller sendes til: handball@ilskrim.no 


Fil Innmeldingsskjema >>


Kontingenter 2011 / 2012

Treningsavgiften for 2011/2012 er som følger:
Årsklasse NOK
6-10 år 550
11-13 år 950
14-16 år 1100
17 år – 2 div. 1300

For å være spilleberettiget må klubbkontingent være betalt. For spillere under 19 år er satsen NOK 250, mens familie er NOK 400. Alle som er trenere, lagledere eller har andre verv i IL Skrim må betale medlemsavgiften. IL Skrim får støtte iht. antall medlemmer, så et familiemedlemskap er å foretrekke.


Husk også at lisens må betales fom. 1. Januar det året spillerne fyller 13 år. Denne blir sendt ut direkte fra NHF. Se forøvrig www.handball.no "Lisens og Forsikring" for mer info.


Treningsavgift og klubbkontingent blir sent ut via www.medlemsnett.net. Det er derfor viktig at alle sjekker sine data på disse sidene, og sørger spesielt for at email adresse er registrert. Viktig informasjon fra klubben og håndballgruppa vil bli sendt ut herfra.

Fil Skrim Håndball organisasjonskart >>